Piektdiena, 8. novembris, 2019

Atcelts Enrikes Iglesias koncerts. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē

Atcelts Enrikes Iglesias koncerts. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē

Creative Artists Agency, LLC oficiālajā paziņojumā biļešu izplatītājiem norādīts, ka sakarā ar organizatora ART BG – MENAGEMENT EOOD un mākslinieka pārstāvniecību Creative Artists Agency, LLC savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumu neievērošanu, mākslinieka pārstāvji ir spiesti atcelt plānotos pasākumus Arēnā Zagreb, Zagreba, Horvātija – 2019. gada 1. decembrī; Minskas arēnā, Minska, Baltkrievija – 2019. gada 3. decembrī un Arēnā Rīga, Rīga, Latvija – 2019. gada 5. decembrī.

Sākotnēji patērētājam būtu jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja (šajā gadījumā – koncerta rīkotāja ART BG – MENAGEMENT EOOD) un/vai biļešu tirgotāja (šajā gadījumā – SIA “BIĻEŠU SERVISS”), lai saņemtu par biļetēm samaksāto naudu. Pieteikums sastādāms brīvā formā, norādot biļešu iegādes datumu, iegādes vietu, biļešu skaitu, summu un izvirzot prasību par naudas atmaksu. Pieteikumam jāpievieno biļešu un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas. Taču, ja pakalpojuma sniedzējam un/vai biļešu tirgotājam nav iespējas atmaksāt biļešu maksu daļēji vai pilnā apmērā, patērētājam ir tiesības lūgt savas maksājuma kartes izdevējkompānijai/bankai atmaksāt atlikušo naudas summu. Patērētāji, kuri biļetes uz koncertu ir iegādājušies, lietojot debetkartes vai kredītkartes, var mēgināt atgūt samaksāto naudu no maksājumu kartes izdevējkompānijas/bankas, ierosinot naudas atgūšanas procedūru jeb reklamāciju (chargeback).

Pasākuma organizatora ART BG – MENAGEMENT EOOD rekvizīti: ART BG – MENAGEMENT EOOD, General Mihail D. Skobelev 7-7, Sofija, Bulgārija, 1463; reģistrācijas Nr. 90011889459.

SIA “BIĻEŠU SERVISS” rekvizīti: Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045; reģistrācijas Nr. 40003493078; elektroniskā pasta adrese: info@bilesuserviss.lv.

Vienlaikus biļešu īpašnieki kā cietušie tiek aicināti individuāli vērsties Valsts policijā.

Pēc papildu informācijas saņemšanas PTAC to publicēs arī savā mājaslapā www.ptac.gov.lv.