Pirmdiena, 26. septembris, 2022

THE NEIGHBOURHOOD. Pārcelts no 08.11.2021.

THE NEIGHBOURHOOD. Pārcelts no 08.11.2021.
Ieeja no: 17:45
Sākums: 19:00
Beigas: 21:00

Sazinieties par ložas nomas iespējām: vip@arenariga.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA VISIEM SIA “BRAVO EVENTS” RĪKOTO PASĀKUMA BIĻEŠU ĪPAŠNIEKIEM

Informējam, ka Biļešu Serviss rīcībā ir nonākusi informācija par SIA “BRAVO EVENTS” maksātnespējas procesa uzsākšanu (https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/proceeding/lv/90129753) un maksātnespējas administratora iecelšanu, kā arī aicinājums kreditoriem pieteikt prasījumus viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Par pasākuma norisi ir atbildīgs pasākuma organizators, tai skaitā par biļešu vērtības atmaksu pasākuma atcelšanas gadījumā. SIA ” BRAVO EVENTS ” ir pasākuma organizators.

Biļešu Serviss rīcībā nav informācijas par organizatora plāniem attiecībā uz pasākuma norisi, t.sk. informācija nedz par pasākuma atcelšanu, nedz jauno pasākuma norises datumu, nedz organizatora saistību un tiesību pārņēmēju, kurš nodrošinās pasākuma norisi pēc organizatora likvidācijas.

Biļešu Serviss ir tikai biļešu tirgotājs (dažādu pasākumu organizatoriem) un visi tirdzniecības ieņēmumi ir pasākumu organizatora līdzekļi. Līdz ar to, gan biļešu tirdzniecību, gan, pasākuma atcelšanas gadījumā, biļešu atpirkšanu Biļešu Serviss veic tikai un vienīgi organizatora vārdā un uzdevumā kā starpnieks. Organizators Biļešu Servisam nav devis instrukciju veikt biļešu atpirkšanu un nodrošinājis ar biļešu atpirkšanai nepieciešamajiem līdzekļiem.

Neskatoties uz to, rūpēs par biļešu turētāju interešu aizsardzību, pasākuma organizatora maksātnespējas procesa uzsākšana dot pamatu pieņemt, ka pasākums nenotiks. Līdz ar to aicinām visus biļešu pircējus vērsties pie SIA “BRAVO EVENTS” maksātnespējas administratora ar kreditora prasījumu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. augustam. Iesakām nogādāt prasījumus personiski (vai ar kurjeru) vai nosūtot pa pastu ierakstītas vēstules veidā.

Jūsu ērtībai esam sagatavojuši kreditora prasījuma pieteikuma paraugu Kreditora pieteikums Paraugs(1).

Biļešu Serviss